جانشین پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله کیست؟

چگونه آن همه سفارش پیامبر درباره علی علیه السلام را به بازی گرفتند؟!

پانزده جواب از امام باقر ـ علیه السلام
نویسنده : غلامرضا نورمحمدنصرآبادی - ساعت ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
 
بسم الله الرحمن الرحیم

پانزده جواب از امام باقر ـ علیه السلام
طاووس یمانی، یکی از شخصیت‎ها و پارسایان و عارف مسلکان معروف عصر امام سجّاد ـ علیه السلام ـ و امام باقر ـ علیه السلام ـ بود

که برای خود شاگردانی داشت که به اصحاب طاووس معروف بودند.


ابوبصیر می‎گوید: با جمعی از دوستان، در محضر امام باقر ـ علیه السلام ـ ، در کنار کعبه نشسته بودیم، در این هنگام طاووس یمانی با

جمعی از اصحابش به محضرامام باقر ـ علیه السلام ـ آمد و عرض کرد: «آیا اجازه می‎دهی چند سؤال کنم»؟

امام باقر ـ علیه السلام ـ : بپرس.


طاووس: به من خبر بده در چه زمان یک سوم انسانها مردند؟

امام باقر ـ علیه السلام ـ : ای شیخ! اشتباه کردی. به جای این که بگویی در چه زمانی یک چهارم انسانها مردند، گفتی یک سوم.

اما پاسخ سؤال این است: در آن هنگام که قابیل برادرش را کشت، چهار نفر در زمین وجود داشتند که عبارتند از: آدم و حوّا و هابیل و

قابیل. با کشته شدن هابیل، به دست قابیل، یک چهارم آنها نابود شدند.


طاووس: آری من اشتباه کردم و تو درست فرمودی. اینک بفرما از آن دو نفر (قابیل و هابیل) کدام یک پدر انسانهای بعد شدند.

قاتل یا مقتول؟

امام باقر ـ علیه السلام ـ : هیچ کدام؛ پدر انسانهای بعد، شیث بن آدم ـ علیه السلام ـ بود.

طاووس: چرا آدم آدم نامیده شد؟

امام باقر ـ علیه السلام ـ : زیرا طینت او از أدیم (روی) زمین برداشته شد.

طاووس: چرا حوا را حوا نامیدند؟

امام باقر ـ علیه السلام ـ : زیرا او از دندة حیّ (انسان زنده) یعنی دندة آدم آفریده شد.

طاووس: چرا ابلیس را ابلیس نامیدند؟

امام باقر ـ علیه السلام ـ : زیرا او از رحمت خدا مأیوس شد و قطع امید کرد. واژة ابلیس از «بَلَسْ» به معنای ناامیدی از رحمت خداست.

طاووس: چرا به جنّ، جنّ می‎گویند؟

امام باقر ـ علیه السلام ـ : زیرا جنیان پوشیده‎اند و دیده نمی‎شوند. (واژة جن به معنای مخفی و پوشیده است.)

طاووس: مرا از اول دروغی که از صاحبش سر زد خبر بدهید.

امام باقر ـ علیه السلام ـ : آن دروغ از ابلیس بود که (در برابر فرمان خدا به سجده کردن آدم سرکشی کرد و) گفت: من بهتر از آدم

هستم، زیرا مرا از آتش (درخشنده) آفریده‌ای و آدم را از گِل (تیره).

طاووس: آن قوم که گواهی به حق دادند ولی دروغگو بودند چه کسانی هستند؟

امام باقر ـ علیه السلام ـ : آن قوم منافقانند که به رسول گرامی ـ صلّی الله علیه و آله ـ گفتند: «گواهی می‎دهیم که تو رسول خدا ـ

صلّی الله علیه و آله ـ هستی، ولی خداوند گواهی می‎دهد که منافقان دروغگو هستند، (و به گفتة خود اعتقاد ندارند.)[1]

طاووس: آن پرنده‎ای که یک بار پرید، ولی قبل از آن و بعد از آن دیگر نپرید، و خداوند آن را در قرآنش یاد کرده چه بود؟

طاووس: آن رسولی که نه از انسانها بود و نه از جنیان و نه از فرشتگان بود، و خداوند در قرآنش از آن یاد کرده چه بود؟

امام باقر ـ علیه السلام ـ : آن، کلاغ بود که خداوند او را نزد قابیل فرستاد تا به او بفهماند که چگونه جنازة برادرش هابیل را دفن کند.[3]

طاووس: آن موجودی که نه از جن و نه از انس و نه از فرشتگان بود و قوم خود را ترسانید و خداوند در قرآنش از او یاد کرده، چه بوده

است؟

امام باقر ـ علیه السلام ـ : آن موجود، مورچه بود که به قوم خود گفت:

«وارد لانه‎های خود شوید. تا سلیمان و لشگریانش از روی ناآگاهی، شما را پایمان نکنند».[4]

طاووس: به من خبر بده از آن موجودی که از انسان و جن و فرشتگان نبود و به او نسبت دروغ دادند، و خداوند در قرآن از او یاد کرده

است.

امام باقر ـ علیه السلام ـ : آن حیوان، گرگی بود که برادران یوسف ـ علیه السلام ـ به او نسبت دروغ دادند و گفتند

«گرگ یوسف را خورد».[5]

طاووس: به من خبر بده از چیزی که اندکش حلال و بسیارش حرام است و خداوند از آن در قرآن یاد کرده است.

امام باقر ـ علیه السلام ـ : آن چیز، نهی حضرت طالوت (نماینده حضرت موسی ـ علیه السلام ـ) بوده که به لشگر خود گفت:

«از آب این نهر جز اندکی (به اندازة یک کف دست) نیاشامید».[6]

طاووس: صلاتی که نداشتن وضو، و روزه‎ای که خوردن و نوشیدن به آن صدمه نمی‎زند کدام است؟

امام باقر ـ علیه السلام ـ : صلات بی‎وضو، صلوات بر پیامبر گرامی ـ صلّی الله علیه و آله ـ است، و روزه‎ای که خوردن و نوشیدن به آن

صدمه نمی‎زند، روزة سکوت حضرت مریم ـ سلام الله علیها ـ است که گفت:

«من برای خداوند نذر کرده‎ام که روزه بگیرم بدین ترتیب که با کسی سخن نگویم».[7]

طاووس: آن چیزی که کم و زیاد می‎شود؟ آن چیزی که زیاد می‎شود ولی کم نمی‎گردد، و آن چیزی که کم می‎شود ولی زیاد نمی‎شود

چیست؟

اما باقر ـ علیه السلام ـ : آن موجودی که کم و زیاد می‎شود، ماه است.

و آن چیزی که زیاد می‎شود و کم نمی‎شود، آب دریا است.

و آن چیزی که کم می‎شود و زیاد نمی‎گردد عمر است.[8]


به این ترتیب امام باقر ـ علیه السلام ـ به پانزده سؤال پیچیده و معنا گونة طاووس یمانی پاسخ فرمود و حاضران را از جواب خود

مات و مبهوت ساخت.------------پی نوشت------------------------
[1] . سورة منافقون، آیه 1.
[2] . ر.ک سورة اعراف، آیه 171.
[3] . سورة مائده: آیه 31.
[4] . سورة نحل، آیه 18.
[5] . سورة یوسف، آیه 17.
[6] . سورة بقره، آیه 249.
[7] . سورة مریم، آیة 26.
[8] . احتجاج طبرسی، ج 2، ص 64 تا 66.