جانشین پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله کیست؟

چگونه آن همه سفارش پیامبر درباره علی علیه السلام را به بازی گرفتند؟!

امام زمان (علیه السلام) از دیدگاه اهل سنت
نویسنده : غلامرضا نورمحمدنصرآبادی - ساعت ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢
 

امام زمان (علیه السلام) از دیدگاه اهل سنت

اعتقاد به وجود ولی عصر (عج)، ویژة شیعیان نیست. ما با برادران اهل تسنن، که بیشتر مسلمانان جهان را تشکیل می دهند، در پاره ای از مباحث اعتقادی، مثل اصل امامت و مباحث فرعی اختلاف های داریم؛ اما به تصدیق بسیاری از بزرگان اهل تسنن، یکی از مطالبی که در آن،‌ بین شیعه و سنی و هیچ طایفه ای از طوایف مسلمانان اختلاف وجود ندارد، اعتقاد به ظهور حضرت مهدی (عج) است.
دو کتاب از اهل تسنن را به خاطر بسپارید که این مطلب را به روشنی تصدیق کرده اند:
یکی کتاب الصواعق المحرقه، نوشتة ابن حجر هیثمی که از بزرگان اهل تسنن است. وی در این کتاب، اعتقاد به صاحب الامر (ع) را امری مشترک بین همة مسلمانان دانسته و روایات را در این زمینه، بیش از حدّ تواتر معرفی کرده است.1 یکی دیگر از بزرگان اهل تسنن شبلنجی است که کتاب نورالأبصار را نوشته. او در این کتاب تصریح می کند که روایات دربارة مهدی آخرالزمان (ع)، فوق حدّتواتر است.2
ابن ابی الحدید معتزلی، در شرح نهج البلاغه معتقد است که دربارة ظهور امام مهدی (عج) اختلافی میان مسلمانان وجود ندارد و تمام طوایف آن ها بر این مطلب اتفاق نظر دارند.3
بسیاری از عالمان اهل تسنن، دربارة وجود امام زمان (عج) و علایم ظهور حضرت،‌ کتاب های فراوانی نوشته اند که یکی از آن ها حافظ گنجی شافعی و دیگری مولانا متقی هندی است. کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان را حافظ گنجی شافعی از حافظان قرآن و بزرگان اهل تسنن نوشته که و در حدود قرن هفتم هجری می زیسته است.4 از دیگر بزرگان اهل تسنن که در قرن دهم هجری و در کشور هندوستان می زیسته، مولا متقی هندی، صاحبِ کتابِ البرهان علی علامات مهدی آخر الزمان است.5
آری، بزرگان اهل تسنن همانند شیعیان، به اصل وجود صاحب الزمان (عج) اعتقاد دارند؛6 البته ممکن است آدم های منحرف و کوردلی پیدا شوند که آفتاد را نیز انکار کنند که در این جا مورد نظر نیستند. بزرگان اهل تسنن اعتراف دارند که اخبار دربارة وجود امام مهدی (عج) متواتر، بلکه فوق حد تواتر است.

پی نوشت ها:

1. ر.ک: ابن حجر هیثمی. الصواعق المحرقه فی الردّ علی أهل البدع و الزندقه، فصل 1، باب11، ص 162-167. وی در این کتاب از اعتقاد مسلمانان به ظهور امام مهدی (عج) دفاع و به تواترِ روایات در این باره تصریح کرده است.
2. ر.ک: مؤمن بن حسن بن مؤمن شبلنجی، نورالابصار فی مناقب آل النبی الأطهار، ص 187-189. شبلنجی، ضمن تصریح به تواتر احادیث المهدی، تأکید فراوانی دارد که امام مهدی (عج) از خاندان رسول و اهل بیت (هم) است
3. وی می نویسد: «... مهدی (عج) که در آخرالزمان ظهور می کند، بنا بر عقیدة بیشتر محدثان، از فرزندان فاطمه (ع) است. اصحاب ما، معتزله نیز به این حقیقت اعتراف دارند و بزرگان ما نیز در کتابهایشان به آن تصریح کرده اند با این تفاوت که معتقدند: آن حضرت هنوز خلق نشده است و در آخرالزمان خلق خواهد شد». (ابن ابی الحدید معتزلی، شرح نهج البلاغه، ج1، باب 16، ص 281)
4.ابو عبدالله گنجی شافعی (م658ق) در این کتاب احادیثی را دربارة امام مهدی (عج) بررسی کرده و آن ها را صحیح و حسن دانسته است.
5. علاء الدین علی بن حسام الدین،‌ معروف به متقی الهندی (م 975 ق)، صاحب کتابِ معروف کنزالعمال است. وی در کتاب البرهان علی علامات مهدی آخرالزمان با شیوه ای برهانی و استدلالی از عقیدة مهدویت دفاع کرده است و با استناد به فتاوای بزرگان مذاهبِ اربعه (شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی)، منکرانِ اعتقاد به ظهور مهدی (عج) را در صورتی که به حق بازنگردند، واجب القتل و مهدور الدم دانسته است. (ر. ک: متقی الهندی، البرهان علی علامات مهدی آخرالزمان،‌ص 178-183)
6. ر.ک: سیدثامر هاشم العمیدی، در انتظار ققنوس (کاوشی در قلمرو موعودشناسی و مهدی یاوری)، فصل اول (مهدی در کتاب و سنت) و فصل دوم (تبارشناسی مهدی )، ص 59-198.