برتری امام علی علیه السلام بر همه صحابه به اعتراف علمای اهل سنت

برتری امام علی علیه السلام  بر همه صحابه به اعتراف علمای اهل سنت:


از جمله شرایط متکلمان برای امامت امام ،این است که باید افضل اهل زمانشباشد خداوند متعال می فرمایدافمن یهدی الی الحق احق ان یتبعامن لا یهدی الا ان یهدی فما لکم کیف تحکمون» آیا آنکه خلق را به حق رهبریمیکند سزاوارتر به پیروی است یا آنکه نمی کند مگر آنکه خود هدایت شود ....


پیامبر(ص)فرمود «هرکس شخصی را بر ده نفر بگمارد و بداند که در میان آنها فاضل تر از آن کس وجود دارد،به طور قطع خیانت به خدا و رسول و جماعتی از مومنان کرده است.(کنزالعمال ج6 ص 19 ح 14653 –مسند احمد ج1 ص 165 و..)


به خلیل بن احمد گفتند چرا علی (ع) را مدح نمی کنی ؟گفت چه بگویم در حق کسیکه دوستانش فضایل او را به جهت خوف کتمان کرده و دشمنانش نیز به دلیل حسد از انتشارآن جلوگیری کردند ،در حالی که فضایل آن حضرت همه جا را پر کرده است .(احقاق الحق ج4 ص 2 )


برخی آیات که دلالت بر برتری امام علی (ع ) دارد:
1-امام علی وولایت
امام علی کسی است که در شان او آیهولایت (مائده 55) نازل شده است (انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویوتونالزکاة و هم راکعون
به اتفاق مفسران شیعه و سنیشان نزول آیه امیر المومنین علی (ع) است و بیش ازپنجاهنفراز علمای اهل سنت به آن اشاره کرده اند (در النثورج 2 ص 239 و..) .


2-
امام علیو مودت


امام علی کسی است که مودتش بر همهمسلمانان واجب شده است (قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فیالقربی )
سیوطی از ابن عباس نقل کرده است که وقتی کهاین آیه بر پیامبر(ص)نازل شد ،عرض کردند ای رسول خدا قرابت تو که مودتشان بر ماواجب است کیانند ؟فرمود :علی و فاطمه و دو فرزند آنها (است به خاطر اینست که بقیهدر آن زمان موجود نبودند)-(در المنثور ج2ص239و...)


3
-امام علی و آیهتطهیر


امام علی (ع) کسی است که مشمول آیهتطهیر(33 احزاب ) است (انما یریدالله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا)
مسلم بن حجاج به سند خود از عایشه نقل کرده که رسول خدا (ص)صبح هنگامی ازاتاق خارج شد در حالی که بر دوش او عبایی بود در آن هنگام حسن بن علی وارد شد او راداخل عبا نمود سپس حسین بن علی ...آنگاه فاطمه ..و سپس علی وارد شد اورا داخل عبانمود و این آیه را قرائت کرد (انما یرید الله....) (صحیح مسلم ج 2 ص 331

 )
4-امام علی (ع) و لیلة المبیت
امام علی (ع) کسی است که در شب هجرتپیامبر (ص)به جای حضرت خوابید و در شان او این آیه (207 بقره)نازل شد (و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رئوف بالعباد)
ابن ابی الحدید می گوید: تماممفسران روایت کرده اند که این آیه هنگامی نازل شد که علی (ع) در بستر پیامبر (ص) خوابید (شرح ابن ابی الحدید ج 13 ص 262) و ابن عباس میگوید :آیه زمانی نازل شد که پیامبر با ابوبکر از دست مشرکان مکه پناه به غار برد وعلی (ع)در رختخواب پیامبر(ص) خوابید (المستدرک علی الصحیحین ج 3 ص 4)


5-
امام علی(ع) وآیه مباهله


خداوند متعال درآیه61 آل عمران) می فرماید (فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک .....و انفسنا و انفسکم..)
مفسران اجماع دارند که مراد از (انفسنا)در آیه علی بن ابیطالب (ع)است پس علی در مقامات وفضایل با پیامبر مساوی است احمد بن حنبل در «المسند »نقل کرده است «هنگامی که این آیه نازل شد پیامبر (ص)حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام )را دعوت کرد و فرمود بار خدایا اینان اهل بیت منند (مسند احمد ج 1 ص 185) مسلم (صحیح مسلم ج 7 ص 120 )،ترمذی (سنن ترمذی ج 5 ص 596) ،حاکم (المستدرک علی الصحیحین ج 3 ص150 ) و دیگران نیز به همین مضمون نقل کرده اند

/ 0 نظر / 4 بازدید