ثواب زیارت امام حسین علیه السلام

از امام صادق علیه السلام روایت شده است

روزی امام حسین علیه السلام در دامن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نشسته بود . و حضرت با او بازی می کردنند و او را می خنداند .

عایشه گفت یا رسول الله چه بسیار این کودک را خوش داری !

حضرت فرمودند: وای برتو چگونه او را دوست ندارم در حالی که این فرزند میوه دل و نور دیده است .

 البته امت من او را خواهند کشت.

هر کس او را پس از شهادت زیارت کند یک حج از حج های من برای او می می نویسند.

عایشه تعجب کرد و پرسید یک حج!

حضرت فرمودند : دو حج

عایشه تعجب کرد و پرسید دو حج!

حضرت فرمودند : چهار حج

پیوسته عایشه تعجب کرد و پرسید!

تا آن جا که حضرت فرمودند :

حق تعالی نود حج از حج های من برای زائران امام حسین علیه السلام قرار می دهند

 

/ 0 نظر / 4 بازدید