معجزات و کرامات امیر المومنین علی علیه السلام

316- وضو بر نام علی ( ع )

نقل است که در هندوستان کسی را گرفته بودند و می زدند و او هیچ اعتراضی نمی کرد و آخ هم نمی گفت . بعد آزادش نمودند . شخصی از او سؤ ال کرد : چرا اعتراض نمی کردی و آخ هم نمی گفتی ؟ گفت : من باید کتک می خوردم . پرسید : چرا ؟ گفت : برای این که هرکس بخواهد نام بت بزرگ را ببرد ، باید یک سال حرف دنیا نزند و من امروز بی اختیار نام او را بردم . چون مستحق کتک خوردن بودم ، نه اعتراضی کردم و نه آخ گفتم .

مرحوم حاج شیخ حسنعلی مقدادی اصفهانی ( ره ) نقل می کند :

مرحوم پدرم - رحمه الله علیه - نقل نمودند : در اصفهان شخصی

بود به نام ( درویش کافی ) از اهل الله و بزرگان اهل دل . شب در خانقاه او را از خانقاه بیرون کرد و مطرودش نمود . گفت به نام حضرت بی احترامی نمودی ، ریرا به خاطر یک کبریت نام حضرت را بردی . اگر قرار باشد برای بردن نام بت بزرگ یک سال نباید حرف دنیا زده شود با بتوان نام او را ببرند ، ولی خدا امیرالمؤ منین ( ع ) که آیه بزرگ خداوند است ، که فرمود علیه الاسلام : ( مالله نبا اعظم منی و ما لله ایه اکبر منی ) یعنی : نیست از برای خدا خبری بزرگ تر از من ، و نیست از برای خدا آیتی بزرگ تر از من ، چگونه باید اسم او را برد .

در حدیث است که هر روز پیغمبر خدا ( ص ) تشریف می آوردند در خانه علی ( ع ) و حضرتش را به اسم صدا می فرمودند . یک روز تشریف آوردند و حضرت را به کنیه صدا فرمودند : یا اباالحسن ! حضرت امیر ( ع ) علتش را پرسیدند ، فرمودند : امروز وضو نداشتم ، نخواستم نام تو را بدون وضو ببرم . در جایی که رسول خدا ( ص ) چنین فرمودند ، تکلیف سایر مردم روشن است . ( 367 )

317- لطف علی ( ع ) به مرد مسیحی

مرحوم آقای افجه ای ، سردفتر اسناد رسمی ، داماد مرحوم آقای بهبهانی ، برای حقیر نقل نمودند که : مجله ای از آمریکا برای یکی از دوستان من می آمد . در آن مجله نوشته بود : دو نفر مسیحی

از اهالی آمریکا با هم قرار گذاشتند هر کدام زودتر مردند ، به خواب یکدیگر بیایند و از آن عالم خبر دهند . یکی از آنها مرد و بعد از یک سال به خواب دوستش آمد . گفت : به محض خروج روح از بدن ، دو نفر آمدند با پرونده ای ، و مرا بردند برای رسیدگی در اطاقی . داخل اطاقی که شدیم ، شخصی وارد اطاق شد که همه به او احترام خاصی گذاشتند . خطاب به آنها فرمود : با این شخص در کارهایش مسامحه نمایید . . . و از اطاق خارج شد . بعد ، آن افراد پرونده مرا باز نموده ، گفتند : چون تو در دنیا به دین مسیح بودی و مشرف به دین اسلام نشده بودی ، عمل صالحی نداری که ما به تو ارفاق نماییم ، معاصی هم بسیار داری . بعد پرونده مرا به دستم داده ، آن دو نفر مرا بردند خدمت آن شخص بزرگ و عرض کردند : آقا این مرد چون مسیحی بوده ، عمل صالحی نداشته و مرتکب معاصی هم بوده قابل تسامح نیست ، با او چه کار کنیم ؟ آقا فرمودند : او را بگذارید و بروید . و به من فرمودند : داخل این باغ شو . من در آن حال به خودم آمدم که من باید معذب می شدم و اگر این آقا نبود ، حتما گرفتار بودم . یک سال است که می گذرد و دلم می خواست که بدانم که این آقایی که مرا نجات داد ، چه کسی بود . تا روز گذشته

به یکی از خدمه باغ راز دل خود را گفتم : در جواب گفت : آقا همیشه مقابل تو است ، ولی تو او را نمی بینی . نگاه کردم آقا را دیدم . با عرض سلام ، سؤ ال کردم : آقا ، شما چه کسی هستید که مرا نجات دادید . آقا فرمودند : در دنیا که بودی ، تاریخ اسلام را می خواندی ؛ در جنگ علی ( ع ) و معاویه که می رسیدی ، هر کجا فتح با علی ( ع ) بود ، خوشحال می شدی و هر کجا فتح با معاویه بود ، اندوهگین می شدی . عرض کردم : همین طور بود . فرمودند : من همان علی هستم که از فتوحات من خوشحال می شدی . به خاطر آن محبت که از من در دل تو بود ، تو را در این عالم از جهنم نجات دادم . ( 368 )

پی نوشتها
از 1 تا 100

1- اثبات الهداه ، ج ، 4 ص 468 .

2- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 558 - 556

3- مناقب اهل بیت ، ص 189 و 190 .

4- اثبات الهداه ج 4 ، ص 595 .

5- اثبات الهداه ج 4 ، ص 511

6- اثبات الهداه ج 4 ، ص 594 .

7- اثبات الهداه ج 4 ، ص 567

8- منتهی الامال ، ص 294 .

9- منهی الامال ، ص 300

10- سوره طلاق ، آیه 4؛ بحار الانوار ، ج 41؛ ص 31؛ مناقب آل ابی طالب ، ج 1؛ ص 292 ، 287 .

11- همای رحمت ، ص 102 و 103 .

12- علی ( ع

) و المناقب ، ص 190 .

13- بحار : 41/192 ، حدیث 4 .

14- بحار 41/195 ، حدیث 6 .

15- بحار : 42/17 ، حدیث 1 .

16- علی ( ع ) والمناقب ، ص 171 - 167

17- علی ( ع ) و المناقب ، ص 146 - 135 .

18- علی ( ع ) و المناقب . ص 115 - 110 .

19- علی ( ع ) و المناقب ، ص 187 - 184 .

20- میافارقین ، شهری در دیار بکر است .

21- یعنی : ای کسی که از کنار رود فارق عبور می کنی و از دین حق کناره گرفته ای ! پیروی می شود در آن دین ، رییس با نفوذ به سوی وصی پیامبر راستگو برگرد .

22- یعنی : من ابو خیثمه تمیمی هستم . و هنگامی که قوم خود را در دشمنی با یکدیگر دیدم . خانواده ام را ترک کردم و به روم آمدم تا این که کار آن ها اصلاح شود .

23- یعنی : سخنم را بشنو و به سوی علی که سخاوتمند و صاحب ملک است ، برگرد . چون علی ، جانشین احمد است .

24- بحار : 39/167 ، حدیث 7 .

25- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 591 .

26- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 493 .

27- الارشاد ، ص 336 - 334 .

28- علی ( ع ) و المناقب ، ص 110 - 108 .

29- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 483 و 484 .

30- الارشاد ، ص 336 - 334 .

31- اثبات الهداه ، ج 5 ، ص 60 .

32- اثبات الهداه ،

ج 4 ص 593 .

33- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 495 و 496 .

34- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 496 .

35- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 465 و 466 .

36- تفسیر برهان ، ج 4 ، ص 493 ، ح 1 و 6 ، نور الثقلین ، ج 5 ، ص 648 ، ح 7 .

37-تفسیر نور الثقلین ، ج 5 ، ص 694 ، ح 8 .

38- بحار الانوار ، ج 41 ، ص 271 .

39- اثبات الهداه ، ج 5 ، ص 61 .

40- تحفه المجالس ، ص 84 .

41- اثبات الهداه ، ج 4 ص 450 و 451 .

42- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 525 - 523 .

43- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 560 و 561 .

44- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 572 و 573 .

45- اثبات الهداه ، ج 5 ، ص 56 .

46- علی ( ع ) والمناقب ، ص 208 - 207 .

47- مناقب اهل بیت ، ص 156 .

48- بحار : 41/251 . حدیث 7 .

49- الارشاد ، ص 337 - 336 .

50- اثبات الهداه ، ج 5 ، ص 54 .

51- مناقب اهل بیت ، ص 156 و 157 .

52- مناقب اهل بیت ، ص 60 و 61 .

53- مناقب اهل بیت ، ص 107 و 108 .

54- داستانهای عبرت انگیز ، ص 76 - 75 .

55- کتاب مدینه .

2 ) مناقب اهل بیت ، ص 43 و 44 .

56- بحار مجلسی .

2 ) مناقب اهل بیت ، ص 47 و 48 .

57- ابا حفص

، کنیه عمر بود ( مترجم ) .

58- بحار : 39/136 . حدیث 3 .

59-3 ) ( غریین ) دو ستون سفید رنگی بود خارج کوفه برای علامت راه که مردمی که از خارج به کوفه می آیند در یک فرسنگی کوفه علامت کوفه را بدانند و بدین جهت نجف را اءرض الغری و یا اءرض الغریین می گویند یعنی دشتی که پهلوی این دو ستون واقع است .

60- یک وادی در یمن ( به نقل از ج 3 - ص 275 ) .

61- 3/235 ( به نقل از بحار الانوار 6/242 ) .

62- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 501 .

63- در کتاب فضایل عبارت چنین آمده است : چهره های مردم را با دقت نگاه می کرد تا به امیرالمؤ منین ( ع ) رسید .

64- اسرار آل محمد ، ص 366 و 367 .

65- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 463 و 464 .

66- 3/233 ( به نقل از فروع کافی 1/66 ) .

67- اثبات الهداه ، ج 4 ، 549 و 550 .

68- علی ( ع ) و المناقب ، ص 164 - 163 .

69- اثبات الهداه ، ج 5 ، ص 31 .

70- لمعات الانوار ، ص 188 .

71- کتاب مدینه .

2- مناقب اهل بیت ، ص 45 و 46 .

72- بحار : 41/248 ، حدیث 2 .

73- بحار : 41/194 ، حدیث 5 .

74- علی ( ع ) والمناقب ، ص 150 - 146 .

75- علی ( ع ) و المناقب ، ص 163 .

76- علی ( ع ) والمناقب ، 165 - 164 .

77- بحار :

41/198 ، حدیث 10 .

78- کشف الغمه ، ج 1 ، مطابق نقل ناسخ التواریخ علی ( ع ) ، ج 5 ، ص 69 .

79- سفینه البحار ، ص 648 .

80- اعلام الوری ، ص 178 .

81- بحار : 41/ 250 ، حدیث 5 .

82- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 531 - 529 .

83- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 529 - 527 .

84- بحار 41/249 ، حدیث 4 .

85-مناقب اهل بیت ، ص 68 .

86- بحار ، ج 41 ، ص 273 .

87- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 504 .

88- مناقب اهل بیت ، ص 162 و 163 .

89- ترجمه الغدیر 7/235 ، ریاض النضره 2/223 ، الاصابه 2/105 ، اسعاف الراغبین /158 ، اعجب ماراءیت 1/8 ، الامام علی تاءلیف شیخ محمد رضا/18 .

90- بحار : 41/250 ، ح 6 .

91- علی ( ع ) والمناقب ، ص 177 - 172 .

92- بحار : 41/248 ، حدیث 1 .

93- 360 داستان فضایل و کمالات فاطمه زهرا ( س ) ، ص 148 - 146 .

94- ناسخ التواریخ حضرت علی ( ع ) ، ج 1 ، ص 384 .

95-2 - سفینه البحار ، ج 2 ، ص 384 .

96- علی ( ع ) و المناقب ، ص 239 - 234 .

97- جالب اینکه ، او دختری داشت که نامش ( قنواء ) ( بر وزن حلوا ) بود ، این بانو ، به قدری پاک و سلحشور بود که طبق روایات ، هنگام ظهور امام عصر ( عج ) یکی از سیزده نفر بانویی است که برای

مداوای مجروحین لشکر آن حضرت همراه سپاه آن حضرت است ( ریاحین الشریعه ، ج 5 ، ص 41 . )

98- مقتل الحسین ، ص 65 و 66 ، اعلام الوری ، ص 176 .

99- علی ( ع ) و المناقب ، ص 134 - 233 .

100-2 - شیعه و زمامداران خودسر ، ص 125 .

از 101 تا 200

101-3 - سفینه البحار ، ج 1 ، ص 224 .

102- الارشاد ، ص 318 - 317 .

103- الارشاد ، ص 317 .

104- ارشاد : ص 187 .

105- الارشاد ، ص 316 - 313 .

106- الغارات : 2/797 .

3- جلوه های اعجاز معصومین ، ص 183 .

107- میثم التمار شیخ محمد حسین مظفر ، ترجمه نگارنده ، ص 104 .

108- علی ( ع ) والمناقب ، ص 167 - 166 .

109- بهجه الامال فی شرح زبده المقال ، ج 2 ، ص 367 .

110- حکایت های شنیدنی ، ج 2 ، ص 367 .

111- کامل الزیارت ، ص 79 .

112- امالی شیخ صدوق ، ص 600 - 579 .

113- کامل الزیارات ، ص 597 .

114-کامل الزیارات ، ص 220 - 221 ، 222 ، 284 .

115- مناقب اهل بیت ، ص 111 و 112 .

116- الارشاد ، ص 321 - 320 .

117- بحار : 41/295 ، حدیث 18 .

118-الارشاد ، ص 320 - 319 .

119- الارشاد ، ص 321 .

120- ناسخ التواریخ ، حضرت زینب کبری ( س ) ، ج 1 ، ص 45 و 46 .

121- کامل الزیارات ، ص 164 .

122- زینب کبری ، ص 144 .

123- چهره درخشان قمر بنی هاشم ، ج 1 ،

ص 153 .

124-2 - سردار کربلا ، ص 317 .

3 - چهره درخشان قمر بنی هاشم ، ج 1 ، ص 153 .

125- زندگانی حضرت ابوالفضل العباس ( ع ) .

126-2 - سردار کربلا ، ص 164 .

127- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 452 .

128- امالی شیخ صدوق ، ص 136 .

129-2 - اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 450 .

130- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 447 .

131- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 441 و 442 .

132- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 576 و 577 .

133- اسرار آل محمد ، ص 623 و 624 .

134- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 482 و 483 .

135- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 564 و 565 .

136- اثبات الهداه ، ج 5 ، ص 68 و 69 .

137- نهج البلاغه فیض الاسلام ، 146 ، خطبه 56 .

138- الغارات ، ج 2 ، ص 498 ( مطابق نقل پاسخ به پرسش های دینی ، ص 54 ) .

139- طبقات ابن سعد ، ج 6 ، ص 90 و ج 7 ، ص 141؛ اسدالغابه ، ج 2 .

140-شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ، ج 4 ، ص 98 .

141- بحار : 41/298 ، حدیث 26 .

142- بحار : 41/192 ، حدیث 9 ، مدینه المعاجز : ص 100 ، حدیث 268 .

143-2 . طبری ، ج 6 ، ص 3382 ، ( زوداکه خواهی دانست کدام یک از ما در خور آتش دوزخیم ) جمله از قرآن است .

144- نهج البلاغه ، گفتار 60 .

145-

علی لز زبان علی ( ع ) ، ص 135 .

146- 3/288 ( به نقل از تنقیح المقال 1/149 ) .

147- یعنی : خداوند هر چه را بخواهد محو و هر چه را بخواهد اثبات می کند . و نزد اوست ام الکتاب ( سوره رعد : آیه 39 ) .

148- تفسیر عیاشی ؛ 2/217 ، حدیث 68 .

149- بحار ، 8/530 ( خطی ) .

150- امالی شیخ مفید ، ص 132 .

151- مناقب اهل بیت ، ص 206 .

152- ناسخ التواریخ حضرت علی ( ع ) ، ج 1 ، ص 108 .

153- علی ( ع ) والمناقب ، ص 122 - 117 .

154- علی ( ع ) والمناقب ، ص 211 .

155- مناقب اهل بیت ص 157 .

156- بحار : 41/297 ، حدیث 22 .

157- جلوه های اعجاز معصومین ، ص 158 .

158- صومعه ، جایی که عابد نصاری در آن عبادت و سکونت کنند .

159- تحفه المجالس ، ص 163 .

160- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 531 و 532 .

161- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 559 و 560 .

162- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 511 و 512 .

163- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 547 .

164- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 550 و 551 .

165- اثبات الهداه ، ج 5 ، ص 37 .

166- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 457 و 458 .

167- اسرار آل محمد ، ص 477 و 478 .

168- اسرار آل محمد ، ص 482 .

169- الارشاد ، ص 305 .

170- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ،

ج 2 ، ص 288 .

171- شهری نزدیک انبار ، در غرب کوفه است .

172- بحار : 41 /296 ، حدیث 20 .

173- اجتماع طبرسی ، ج 1 ، ص 401 - 398 .

174- داستان دوستان ، ج سوم ، ص 261 - 258 .

175- اثبات الهداه ، ج 5 ، ص 49 .

176- سوره زمر ، آیه 9 .

177- صد کلمه قصار تاءلیف شیخ عباس قمی ( ره )

178- مناقب اهل بیت ، ص 165 .

179- بحار : 41/297 ، حدیث 25 .

180- مناقب اهل بیت ، ص 112 و 113 .

181- بحار : 41/297 ، حدیث 24 .

3 - جلوهای اعجاز معصومین ، ص 162 .

182- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 500 - 498 .

183- هنگامی که زمین ، به سخت ترین زلزله خود به لرزه درآید .

184- و در آن روز ، آدمی گوید ( ای عجب ) زمین را چه پیش آمده است ؟ ! آن هنگام زمین ، مردم را به حوادث ( بزرگ آگاه سازد ) . ( سوره زلزال : آیه 1 - 4 ) .

185- در اعراف ، مردانی هستند که همه آنها به سیمای خود شناخته می شوند ( سوره اعراف : آیه 46 ) .

186- بحار : 42/17 ، حدیث 2 .

187- الارشاد ، ص 307 .

188- بحار : 8/732 ، ط حجر .

189- جلوه های اعجاز معصومین ، ص 162 .

190- آدابی از قرآن ، ص 216 و 217 .

191- اثبات الهداه ، ج 5 ، ص 30 .

192- تفسیر علی بن ابراهیم - اصول الکافی - پیشگویی های پیشوایان ، ص

156 .

193- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 494 و 495 .

194- کامل بهایی ، ج 2 ، ص 129 ، فصل پنجم .

195- اسرار آل محمد ، ص 111 و 112 .

196- بر امیرمؤ منان علی ( ع ) چه گذشت ، ص 266 .

197- الارشاد ، ص 15 .

198- الارشاد ، ص 17 - 16 .

199- ناسخ التواریخ ، ج 1 ، ص 143 .

200- خرایج ، ج 1 ، ص 181 .

از 201 تا 368

201- تاریخ 14 معصوم ، ص 318 - 317 .

202- ارشاد شیخ مفید ، ج 1 ، ص 12 .

203- بصائر الدرجات ، ص 88 .

204- بصائر الدرجات ، ص 480 .

205- بصائر الدرجات ، ص 480 .

206- بصائر الدرجات ، ص 480 .

207- عیون اخبار الرضا ، ج 1 ، ص 57 .

208- امالی شیخ طوسی ، ص 364 .

209- امالی شیخ طوسی ، ص 467 .

210- خصال ، ص 365 .

211- کافی ، ج 2 ، ص 236 .

212- مناقب اهل بیت ، ص 144 .

213- خرایج ، ج 1 ، ص 201 .

214- الارشاد ، ص 313 - 312 .

215- الارشاد ، ص 18 .

216- الارشاد ، ص 311 - 310 .

217- فضایل پنج تن ( ع ) ، ج 1 ، ص 469 .

218- اثبات الهداه ، ج 5 ، ص 35 و 36 .

219- جامع النورین ، ص 185 .

220- داستان دوستان ، ج پنجم ، ص 176 - 177 .

221- بحارالانوار ، ج 73 ، ص 305 ( با تلخیص ) .

222- بحار : 41 / 195 ، حدیث 7 .

223- جلوه های

اعجاز معصومین ، ص 163 .

224- منظور چهار انگشت دست راست است . ( م )

225- بحار الانوار ، 41/210 .

226- امام علی بن ابی طالب ( ع ) ، ص 772 - 770 .

227- اثبات الهداه ، ج 5 ، ص 17 .

228- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 546 و 547 .

229- اقتباس از احقاق الحق ، ج 4 ، ص 295 ، از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید .

230- حکایت های شنیدنی ، ج 4 ، ص 109 - 108 .

231- اقتباس از مجالس المتقین شهید ثالث ملا محمد تقی قزوینی ، مجلس 38 ، طبق نقل ریاحین الشریعه ، ج 1 ، ص 143 - 142 .

232- تکاثر /8 .

2- حکایت های شنیدنی ، ج 5 ، ص 74 - 68 .

233- حکایت های شنیدنی ، ج 5 ، ص 74 - 68 .

234- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 455 و 456 .

235- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 462 .

236- اثبات الهداه ، ج 4 ، ص 549 .

237- تفسیر الغدیر ، ج 1 ، ص 239 تا 246 .

238- ارشاد : ص 203 .

239- روضه الواعظین ، ص 38 - 37 ، بحار ، ج 41 ، ص 220 - 218 .

240- تتمه المنتهی ، ص 9

241- الکنی والالقاب ، ج 1 ، ص 240 - 239 .

242- امالی شیخ صدوق ، ص 656 - 655 .

243- الارشاد ، ص 340 - 339 .

/ 0 نظر / 199 بازدید