عمر و تازیانه زدن به کسی که سوال کرده بود!

عمر و تازیانه زدن به کسی که سوال کرده بود!

 

روزی جوانی از عمر بن خطاب در مورد تفسیر این آیه ی شریفه سوال کرد:

والذاریات ذروا (1) چه معنایی دارد؟

پاسخ عمر شنیدنی است البته جای دشمنتان خالی، چون واقعا پاسخ این خلیفه ی بزرگ اهل سنت دردآور است.

منابع فراوانی از معتبرترین مصادر اهل سنت نوشته اند:

عمر در پاسخ به این سوال آستین های خود را بالا زد و با تازیانه شروع به زدن آن جوان کرد تا جایی که دستاری که بر سر بسته بود از سرش افتاد. (2)

پاسخ عمر بسیار دندان شکن و کوبنده بوده است، اینطور نیست؟

جالب اینجاست که بسیاری از همین منابع در ادامه ی نقل این داستان پاسخ متین و علمی امیرمومنان علی علیه السلام را نوشته اند، پاسخی که به نقل از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. برای مطالعه پاسخ ایشان به منابعی که در پی نوشت ذکر می کنم مراجعه بفرمائید.

اگر عمر در زمان ما زنده بود، شما جرات سوال کردن از او را داشتید؟ این است معنای اهمیت دادن به دانش و محترم دانستن شخصی که به دنبال یادگیری است؟ اهل سنت این رفتار عمر را تقبیح می کنند یا کتب معتبر خود را بی اعتبار اعلام می کنند؟

 

 

 

 پی نوشت ها

1- سوره ی ذاریات، آیه ی اول

2- منابع از کتب اهل سنت:

الف- فضائل الصحابة، احمد بن حنبل، ج1، ص 446

ب- الاحکام، ابن حزم، ج4، ص 491، ناشر: مطبعة العاصمة، قاهره، مصر

ج- تفسیر قرطبی، ج17، ص 29، ناشر: دارإحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان

د- تفسیر ابن کثیر، ج 4، ص 247، ناشر: دارالمعرفة، بیروت، لبنان

ه- سنن دارمی، ج 1، ص 54 و 55

و- تاریخ ابن عساکر، ج 6، ص 384

ز- سیرة عمر، ابن جوزی، ص 109

ح- اتقان، سیوطی، ج 2، ص 5

ط- کنزالعمال، ج 1، ص 228 و 229

ی- درالمنثور، ج 6، ص 111

ک- فتح الباری، ج 8، ص 17

/ 1 نظر / 3 بازدید
محمد

عمر چقدر دانا بوده!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!